Jdi na obsah Jdi na menu
 


pojmi

23. 3. 2008
akáša
Duchovní éter, pátý okultní a všudypřítomný živel, jenž zahrnuje ostatní čtyři živly - zemi, vzduch, oheň a vodu, které z něj vycházejí.

amulet
Předmět nošený, přenášený nebo vložený za účelem ochrany před negativními silami či vibracemi.
Aradia
Nejběžnější wiccanské jméno Bohyně.
astrální projekce
Praktika oddělení vědomí od fyzického těla. Umění přenášet vědomí z fyzického těla do astrálního, takže člověk vnímá astrální rovinu a pohybuje se v ní, zatímco fyzické tělo zůstává v nehybnosti.
astrální rovina
Rovina bytí a vědomí, na níž funguje astrální tělo. Je to rovina širokého spektra: "nižší astrál" je v úzkém spojení s fyzickou rovinou, zatímco "vyšší astrál" je blízko mendílní rovině (viz Éterická rovina).
astrální tělo
Psychický "dvojník" fyzického těla, který se skládá z látky řidší, než je hmota, ale hrubší než mysl nebo duch (viz éterická rovina).
atham
Nůž s černou rukojetí, na níž jsou řezby. Na rozdíl od nože s bílou rukojetí je atham čistě rituální nástroj. Používá se hlavně pro nakreslení a zrušení magického kruhu. K tomuto účelu však lze používat i magický meč.
čarodějnická láhev
Láhev či jiná příhodná nádoba obsahující byliny, jehlice, střepy skla a další předměty určené k ochraně osoby či místa od zlých sil. Většinou je umístěná v domě nebo zakopaná na zahradě.
čarodějnictví
Praktikování přírodní magie - magie kamenů, bylin, svíček apod.
čisté vidění
Schopnost vnímat fakta, události a ostatní informace jiným způsobem, než pomocí pěti standardních smyslů.
deosil
Ve směru hodinových ručiček, ve směru pohybu Slunce (srov. widdershins).
dívka (panna)
Funkce, kterou v mnoha sborech zastává jedna z členek. Působí prakticky jako asistentka velekněžčina.
dominantní ruka
Ruka, kterou se píše; magicky obdařená ruka.
element
Živel, prvek. Patří k nim země, vzduch, oheň a voda plus duch, který je všechny zahrnuje (viz Akáša). Elementy jsou chápány jako říše nebo přírodní kategorie (hmotné i nehmotné) a nesmíme je zaměňovat s fyzikální tabulkou prvků, kterou moderní čaroděj samozřejmě přijímá, ani s alchymickými elementy, jako je síra, rtuť a sůl.
elementál
Primitivní entita, která má povahu některého ze čtyř elementů. Toto slovo se také používá pro lidskou myšlenkovou formu, která se odděluje od svého lidského původce, a to bud' spontánně vlivem silné emoce, nebo záměrně mentálním úsilím, a dočasně získává nezávislou existenci. Mentálním úsilím "stvořené elementály" mohou dostávat za úkol léčit. Také jsou občas zneužívány pro zlovolné psychické pronásledování.
esbat
Slavnost úplňku konaná 12- až 13-krát do roka.
éterická rovina
Tato rovina je fyzické rovině blíž než astrální.
éterické tělo
"Aura" některých lidí, která je pro senzibily viditelná, bývá spojována s éterickým tělem.
evokace
Rituální "vyvolávání" entity vyšší než lidské pro komunikaci s volajícím, a to prostřednictvím média nebo viditelného projevení (srov. invokace).
exorcismus (vymítání)
Vypuzování zla, negativních sil či duchů.
fascinace
Schopnost podmanit si druhé lidi zvuky, pohledy, barvami apod.
gnóm
Primitivní entita z říše zemského elementu.
grimoár
Kniha zaříkávadel a magických procedur.
hexagram
Šesticípá hvězda, známá také jako pečeť Šalomounova nebo (v kontextu mimo okultismus) jako hvězda Davidova. Jsou to dva do sebe prostoupené trojúhelníky podle principu "jak nahoře, tak dole".
invokace
Rituální přivolávání entity vyšší než lidské, a to proto, aby s volajícím komunikovala bud' prostřednictvím média, nebo pomocí viditelného projevení, nebo aby vstoupila do lidského těla jako při evokaci. Podle některých autorů se "evokace" vztahuje jen na zlé duchy a "invokace" na dobré duchy.
karma
Přenáší z jedné inkarnace do druhé rovnováhu negativních a pozitivních přínosů z minulých životů, které je třeba nakonec rozpustit. Z okultního hlediska nelze uniknout opakovanému znovuzrozování a přejít do vyšších rovin bytí, dokud je karma "zatížená dluhem".
Karnajna
Nejběžnější wiccanské jméno pro Rohatého boha. Kořenem slova je galské Cernunnos.
kletba
Koncentrace negativní a destruktivní energie, úmyslně zformované a namířené proti člověku, místu či věci.
kniha stínů
Osobní záznamník čaroděje/čarodějnice.
kouzlo
Magický úkon.
kužel síly
Kolektivní psychická síla, kterou pozvedá sbor, vizualizovaná jako nabité pole ve tvaru kužele, který se zvedá nad magickým kruhem.
mág (kouzelník)
Osoba provozující magii.
magický kruh
Rituálně vytvořený kruh, který poskytuje mágovi ochranu během magického obřadu; hranice sféry osobní síly.
magie
Praktika navozování žádoucích změn pomocí sil dosud nedefinovaných vědou; umění změnit vědomí nebo skutečnost jinou než fyzickou silou.
míra
Kus nitě nebo šňůry ustřižené na délku novicova těla během iniciace prvního stupně. Míra dřív bývala ukládána ve sboru spolu s několika vlasy a kouskem nehtu. Dnes většina sborů vrací míru zasvěcovanému z opačného důvodu, totiž jako výraz důvěry.
nazření
Hledění do kaluže inkoustu, ohně, skleněné koule apod. za účelem probuzení a vyvolání psychických sil.
neopohan
Vyznavač moderního přírodního náboženství, např. Wiccy.
nůž s bílou rukojetí
Jeden z nástrojů čaroděje, který používá v magickém kruhu pro upravování dalších nástrojů (srov. atham).
osobní síla
Síla skrytá v každém jedinci a vycházející ze stejných zdrojů jako božská síla.
pendulum (kyvadélko)
Nástroj pro věštění, sestávající se ze závaží a provázku.
pentagram (pentalfa)
Pěticípá hvězda, užívaná v magii již po celá staletí. Vysoce symbolický a účinný magický nástroj; velmi ochranný symbol. Hvězda obrácená jedním cípem nahoru představuje člověka a podle pořadí a směru, kterým se kreslí, je to také invokační a odvolávací symbol pro různé živly. Převrácená hvězda se dvěma hroty nahoře může mít spojitost se satanisty, ale není tomu tak vždycky, protože v tom nejdůležitějším "bílém" významu se vztahuje k zasvěcení druhého stupně.
pentakl
Talisman ve tvaru disku. Zejména kovový disk představuje zemský živel a patří mezi čarodějovy pracovní nástroje.
rusalka (undina)
Primitivní entita z říše vodního živlu.
sabat
Jedna z osmi větších sezónních slavností.
salamandr
Primitivní entita z říše ohnivého živlu.
sbor
Společenství zasvěcených wiccanů.
stezka levé ruky
Obecný výraz označující "černé" praktiky.
stezka pravé ruky
Obecný výraz označující "bílé" působení.
sylf
Primitivní entita z říše vzdušného živlu.
talisman
Předmět nošený, přenášený nebo vložený za účelem přivolání lásky, štěstí, peněz, zdraví apod. Je to protiklad amuletu, který naopak brání přístupu některých sil.
tarot
Tradiční soubor sedmdesáti osmi karet, který se používá k divinaci, ale také k jiným účelům okultního studia, protože jeho symbolika je univerzální. Skládá se z dvaceti dvou hlavních trumfů (Blázen, Mág, Velekněžka, Císařovna atd.) a čtyř barev (Hole, Meče, Poháry a Pentakly) po čtrnácti kartách (Esa až Desítka, Páže, Rytíř, Královna a Král).
uhranutí
Pohled schopný způsobit strach či újmu.
veliký rituál
Rituál, který je hlavním bodem zasvěcení třetího stupně a který je stanoven i pro některé slavnosti. Svou povahou je to rituál sexuální, ale dotyčný pár jej může provádět "skutečně" (a v soukromí) nebo symbolicky, podle toho, jak se rozhodne.
věštění (divinace)
Schopnost odhalovat věci jinými prostředky než základními pěti smysly.
vnitřní roviny
Jiné roviny bytí a vědomí než fyzická, tj. rovina éterická, astrální, mentální a duchovní.
Wicca
Současný kult s kořeny v minulosti.
widdershins
Proti směru hodinových ručiček, proti pohybu Slunce (srov. deosil).
zaříkávání
Magická procedura, kdy jsou věcem přisuzovány magické schopnosti ještě před jejich použitím.
žebřík čarodějů
Šňůrka se čtyřiceti korálky nebo stužka se čtyřiceti uzly, která se používá podobně jako růženec pro autosugestivní metody, aby se nemuselo při soustředění počítat.
živly
Stavební kameny wiccanské tradice; jedná se o zemi, vzduch, oheň a vodu, někdy se přidává jako pátý element duch (akáša).
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář