Jdi na obsah Jdi na menu
 


AEANCE

21. 3. 2008

Nikdy nezahajujte seanci bez prosby o ochranu, věřte účinkům prosby a upřímně ji prožívejte.

"Potřebuji sílu a pomoc Bílého světla. Prosím, obklop nás svou ochrannou mocí."-Při jednom sezení by nikdy nemělo být přítomno více než osm účastníků a pozorovatelů. Šest přísedících je maximální zvládnutelný počet.
-Vyvarujte se skeptiků, neboť obvykle ničemu nevěří. Jejich negativní energie, úloha samozvaného vyšetřovatele a postoj "všechno vím, všechno znám" může zcela znemožnit spirituální vlivy a komunikaci.
-Pokud duchové odmítají navázat kontakt, nechejte je na pokoji. Nerušte je, dají vám najevo své přání.
-Pokud vás žene pouhá zvědavost a současně máte jisté obavy, raději se k zesnulým nepřibližujte - mohli byste se dozvědět více, než je vám milé. Seance není salonní hra pro ukrácení dlouhé chvíle.
-Ujistěte se, že vy sami i ostatní účastníci máte důvody pro setkání. Mějte připraveny otázky a buďte připraveni přijmout odpovědi. Buďte konstruktivní
-Duchové někdy velmi rychle projevují náklonnost k médiu nebo jinému účastníkovi. Nikdy se jich nebojte. Pokud se vás dotknou, pohladí vás, nebo s vámi hovoří, zachovejte chladnou hlavu. Nikdy se bez dovolení nedotýkejte žádného přízraku - dá-li vám svolení, poznáte to.
-Nikdy se nedotýkejte média, nebo jiného účastníka seance, pokud je v transu nebo přijímá zprávu!
-Vyvarujte se vynucování a mlhavých, nesmyslných či předem připravených výroků, nesnažte se něčeho docílit, nebo dosáhnout, neuchylujte se k osobnímu pozorování. Lidé chtějí věřit a je snadné je uvést v omyl - nedělejte to! Podrobná a osobní zpráva je mnohem přesvědčivější než všeobecná a nejednoznačná prohlášení. Požádejte ducha, aby byl konkrétnější.
-Seance někdy bývá velmi nepřesnou záležitostí; nenechejte se odradit. Jindy jsme natolik zmatení přívalem spirituálních informací, které se na nás valí z Pandořiny skříňky, až se cítíme být zahlceni nadměrným množstvím podrobností. Vytřídíte je v závěru sezení.
-Nikdy, skutečně nikdy nezahajujte seanci bez prosby o ochranu. Věřte účinkům prosby a upřímně ji prožívejte.
-Buďte opatrní a dávejte pozor, komu "otevíráte dveře".

Pro zdárný průběh seance je nezbytná fyzická příprava. Přemýšlejte o pohodlném a přátelském prostředí. Je třeba vytvořit soudržný kruh účastníků, kteří znají svou úlohu.
-Seance by neměla trvat déle, než hodinu a půl.
-Předem se dohodnětě, kdo z vás bude médium.
-Projednejte otázky, které chcete položit, a duchy, s nimiž hodláte navázat spojení.
-Dostatečným zdrojem světla bude jedna či dvě svíce postavené na příručním stolku.
-Doprostřed stolu postavte vázu s čerstvě nařezanými květinami. Jsou to květiny připravené pro duchy, kteří by je chtěli dát účastníkům seance.
-Připravte si magnetofon s kazetou.
-Připravte džbán se studenou vodou a vhodné sklenice.
-Mějte po ruce misku s bonbony (nezabalenými) jako rychlým zdrojem energie.

Nyní se dostáváme k vlastnímu průběhu seance. Popsané kroky by měly po několika pokusech přinést výsledky. Odhodlání spojené s dovedností a výraznými meditačními schopnostmi jsou klíčem k úspěšnému navázání spiritistického kontaktu.

-Všichni se usadí kolem stolu a zůstávají v klidu. Soustředí se na uvolnění a přemýšlejí o nastávajícím večeru. Od této chvíle již nikdo nevstane od stolu, dokud seance nebude u konce.
-Na pokyn média se všichni účastníci začnou soustředit na správné dýchání. Zapneme magnetofon.
-Médium požádá, aby všichni položili ruce na stůl dlaněmi dolů tak, aby se malíčky dotýkali malíčků svého souseda.
-Médium třikrát pronese prosbu (v tomto okamžiku mají všichni zavřené oči) a snaží se pozvednout vibrace na úroveň nutnou pro vznik transu.
Jakmile se médium dostane do transu, požádá svého osobního spirituálního průvodce, aby se dostavil. V této chvíli je médium patrně v transu. Známky jeho transu by se měly projevit i na ostatních účastnících seance: pocity štípání či pálení, zvonění v uších, průvan v místnosti, dotyky ve vlasech nebo na tváři, šepot v uších, pocit pavučiny na obličeji, dokonce snad i vidění.
-Médium pronese tichým a klidným hlasem, ne však šepotem:

Drazí zesnulí, máte pro nás nějakou zprávu? Prosím, projevte se. Jsme připraveni. Můžeme vám klást otázky? Je zde někdo, s kým byste si přáli mluvit?Někdy je třeba otázku několikrát zopakovat. Jakmile se zdá, že se objevil mentální obraz nebo vize, může médium začít hovořit. Pokud médium prohlásí, že bylo navázáno spojení, dovolí ostatním účastníkům klást otázky. Ptejte se pokorně a nezapomeňte se představit. Nebuďte poplašení, pokud médium promluví jiným, než svým obvyklým hlasem a tonem. Jestliže někdo z přítomných začne drmolit, nepřerušujte ho, možná právě přebírá zprávu.

Nebuďte netrpěliví, možná to půjde, možná ne. Vždy se snažte zvýšit svou vibrační hladinu.
-Jakmile má médium pocit, že by seance měla skončit, uzavřete ji závěrečnou prosbou.
-Hovoří se o tom, co médium cítilo, vidělo nebo slyšelo. Potom se skupina zabývá prožitky ostatních účastníků.
-Médium může mít někdy pro účastníky soukromé zprávy, sdělte jim je později.

Duchové zesnulých jsou všude v paralelních rozměrech (astrálních rovinách). Jedinou skutečností, kterou mají v našem rozměru, je ta, kterou jim poskytneme my sami. Můžeme je k sobě přitáhnout intenzitou našich vibrací a silou naší víry.

Na závěr:

"Děkuji ti za všechny věci, které jsi nám dal v minulosti i v současnosti a které nám dáš i v budoucnosti. Děkuji."Pro duchy, kteří nechtějí odejít:

"Tvůj život skončil. Děkuji za to, že jsi se k nám připojil, ale teď prosím, odejdi s naší láskou a ponechej nás našemu životu. Jdi s láskou. "

Neudržujte jakéhokoliv ducha při seanci déle než 15 minut!

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář